Het volgende sleutelelement voor jouw spirituele evolutie en persoonlijke groei is het beheersen en verder ontwikkelen van jouw bewustzijn.

Het grootste deel van de cursussen voor persoonlijke en spirituele groei beperkt zich tot een overdracht van rationele kennis op het niveau van het waakbewustzijn.

Terwijl je voor echte doorbraken vaak net de praktische informatie moet hebben en die gebruiken op het bewustzijnsniveau dat daarvoor het meest optimaal is.


Zo is het bijvoorbeeld voor psychometrie, waarbij je een voorwerp vastpakt en meteen dingen kunt zeggen over de eigenaar ervan, essentieel om vanuit je onderbewustzijn te werken. Je onderbewustzijn heeft dan weer toegang tot het collectieve bewustzijn waaruit het informatie kan halen die niet beperkt is door tijd of ruimte.

Ook voor het aanpassen van je zelfbeeld, je zelfvertrouwen te verhogen of om slechte gewoontes te veranderen, maak je het zelf veel moeilijker dan nodig als je dat enkel op het niveau van het waakbewustzijn doet. Toch is dat wat de meeste boeken en cursussen je leren. Alles wordt veel makkelijker als je dit soort aanpassingen doet op het juiste bewustzijnsniveau.

Waarom wordt je dat dan quasi nooit geleerd?

Omdat slechts weinigen weten wat het belang en de functie van de verschillende bewustzijnsstaten is.

Omdat slechts weinigen beschikken over effectieve technieken om op een betrouwbare manier de staten van bewustzijn te beheersen.

Ook hebben sommigen liever niet dat je dit weet omdat alles dan VEEL effectiever wordt. Dit is een van de belangrijkste sleutels om jouw potentieel tot ongekende hoogtes te brengen. Kom los van elke beperking die werd geprogrammeerd door maatschappij, onderwijs of cultuur.  

Dit laat je ook toe de latente vermogens van je geest op een herhaalbare en systematische manier leren gebruiken. Vermogens als telepathie, helderziendheid en het waarnemen op afstand worden heel natuurlijk.

Met een goed rationeel kader weet je welke bewustzijnstoestand het meest geschikt is voor jouw doelstellingen. Speciale technieken, die maar weinigen kennen, laten je dan toe het specifieke door jouw gekozen bewustzijnsniveau te betreden.

>