Privacybeleid Greater Potentials Ltd.

Privacybeleid Versie 22 mei 2018

Greater Potentials Ltd. is een educatieve organisatie waar mensen kunnen leren hoe ze de extra, minder bekende, mogelijkheden van hun geest kunnen ontwikkelen en gebruiken.

Greater Potentials Ltd. spant zich in om uw privacy te beschermen en dit privacybeleid legt uit hoe wij persoonlijke informatie over U verzamelen en verwerken wanneer U onze website(s) (verder "Site" of "Sites" genoemd) bezoekt, wanneer U gebruik maakt van onze producten of diensten (verder onze "Diensten" genoemd), of wanneer U op enige andere wijze zaken met ons doet of ons contacteert alsook hoe en wanneer wij cookies gebruiken voor deze doeleinden.

Gelieve dit privacybeleid aandachtig te lezen, om te begrijpen hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Welke gegevens verzamelen we?

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens van U verzamelen en verwerken:

Gegevens die U aan ons bezorgd:
Greater Potentials Ltd. verzamelt persoonlijke informatie wanneer U die vrijwillig aan ons bezorgt terwijl U gebruik maakt van onze website(s) of Diensten. Wanneer U bijvoorbeeld iets bij ons aankoopt via de webwinkel, zal Greater Potentials Ltd. uw naam, e-mail adres, adres, ip-adres, bedrijfsnaam en facturatiegegevens verzamelen. We verzamelen ook uw persoonlijke gegevens wanneer U inschrijft op onze nieuwsbrief, zich aanmeld voor een webinar of reageert op een enquête. Wanneer U een vraag verstuurt via onze website, of ons op enige andere manier contacteert, dan zullen we een kopie van uw communicatie met Greater Potentials Ltd. bewaren.

Gegevens die we verzamelen wanneer U zaken met ons doet:
We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer U zaken met ons doet. Bijvoorbeeld als een klant of potentiële klant, of als verkoper, leverancier, consultant, of een andere derde partij. Zo kan Greater Potentials Ltd. bijvoorbeeld uw zakelijke contactgegevens, eventuele rekeninginformatie of andere communicatie die U met ons hebt om onze zakelijke relatie in stand te houden, verzamelen.

Gegevens die we automatisch verzamelen:
Greater Potentials Ltd. kan ook bepaalde technische informatie verzamelen op een geautomatiseerde manier wanneer onze site(s) bezoekt, zoals IP adres, soort browser en besturingssysteem, doorverwijzende URLs, uw gebruik van onze website(s), en andere klikstroom date. Greater Potentials Ltd. verzamelt deze gegevens automatisch door gebruik te maken van verschillende technologieën, zoals cookies.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die we van U verzamelen kunnen op een of meer van de volgende manieren worden gebruikt:

Om met vragen, verzoeken en technische hulp om te gaan. Hierbij helpen uw gegevens ons om uw individuele behoeften te voldoen.
Om een archief te maken en bij te houden over enige online account die U bij ons aanmaakt.
Om U van informatie te voorzien en U toegang te verlenen tot hulpmiddelen die U bij ons heeft aangevraagd.
Om onze website te verbeteren. We proberen namelijk voortdurend onze websites en ons aanbod te verbeteren, gebaseerd op de informatie en feedback die we van U ontvangen. Daarbij inbegrepen de navigatie en de inhoud van onze sites.
Voor website- en systeembeheer en veiligheid.
Voor algemene zakelijke doeleinden, waaronder het verbeteren van onze klantendienst waarbij uw gegevens ons helpen om effectiever te antwoorden op uw verzoeken en noden op vlak van ondersteuning, het helpen om de inhoud en functionaliteit van onze Diensten te verbeteren, onze gebruikers beter te begrijpen, bescherming te bieden tegen kwaad opzet, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, en in het algemeen om ons bedrijf te beheren.
Om transacties te verwerken en Diensten te leveren aan onze klanten en eindgebruikers.
Voor wervingsdoeleinden, in het geval dat U solliciteert voor een baan bij ons.
Om wedstrijden, aanbiedingen, enquêtes of andere inhoud van onze site te beheren.
Om periodieke transactionele e-mails te versturen. Het e-mail adres dat U aan ons doorgeeft om uw bestelling en aankoop te verwerken zal enkel worden gebruikt om U informatie en updates te sturen die betrekking hebben op uw bestelling. Daarnaast zullen we U ook regelmatig de nieuwsbrief met relevante informatie sturen, afgewisseld met promotionele e-mails over onze producten of diensten of sporadisch die van derden waarvan wij menen dat ze relevant zijn, en waarvoor U zich steeds kunt afmelden via de link die daarvoor is voorzien in het bericht zelf.
Om, wanneer U zich daar via een formulier op onze Sites voor aanmeldt, U regelmatig de nieuwsbrief met relevante informatie sturen, afgewisseld met promotionele e-mails over onze producten of diensten of sporadisch die van derden waarvan wij menen dat ze relevant zijn, en waarvoor U zich steeds kunt afmelden via de link die daarvoor is voorzien in het bericht zelf.
Om U te contacteren via enquêtes om uw mening te onderzoeken over huidige Diensten of over mogelijk nieuw aan te bieden producten of diensten.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We implementeerden diverse veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, wanneer U uw persoonlijke gegevens invult, verstuurt of opvraagt.
We gebruiken een veilige server.
Alle gevoelige informatie of betalingsgegevens worden via Secure Socket Layer (SSL) technologie verstuurd en dan versleuteld in onze betalingsverwerkers hun database, zodat deze enkel toegankelijk zijn door geautoriseerde personen met speciale toegangsrechten tot die systemen en die ook verplicht zijn om die informatie vertrouwelijk te houden. Tijdens en na een transactie wordt geen enkele van uw gevoelige gegevens (zoals kredietkaartnummers of bankrekeninginformatie) naar onze servers doorgestuurd of daar opgeslagen.

 

Gebruikt Greater Potentials Ltd. cookies?

Ja. Greater Potentials Ltd. gebruikt cookies en gelijkaardige technologie, zoals GIFS van een enkele pixel en webbakens. Wij gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies.
Greater Potentials Ltd. zet en opent onze eigen cookies op de domeinen die worden beheerd door Greater Potentials Ltd. en onze bedrijfsfilialen (verder "Site", of samen "Sites" genoemd) Daarnaast gebruiken we in sommige gevallen cookies van derden, zoals Google Analytics.

 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer of mobielapparaat naar ons versturen. Ze zijn uniek voor uw account of uw browser.
Sessiecookies blijven maar behouden zolang uw browser open staat en worden automatisch verwijderd zodra U uw browser sluit.
Permanente cookies blijven behouden tot U of uw browser ze verwijdert of tot ze vervallen.

Om meer te lezen over cookies, kunt U deze website raadplegen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

 

Hoe gebruikt Greater Potentials Ltd. cookies?

Sommige cookies zijn verbonden aan uw account en persoonlijke gegevens om te weten dat U bent ingelogd en tot welke account(s) U bent ingelogd bij Greater Potentials Ltd. Andere cookies zijn niet verbonden aan uw account maar zijn uniek en laten ons toe om onder meer analyses en aanpassingen uit te voeren, zowel als soortgelijke taken.

Cookies kunnen worden gebruikt om U te herkennen wanneer U een Site bezoekt of onze Diensten gebruikt, Uw voorkeuren te onthouden, en om U een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Cookies maken uw interacties ook sneller en veiliger.
Autorisatiecookies laten ons toe om U de correcte informatie te tonen, uw ervaring te personaliseren en de toegang tot uw account te verifiëren.
Sommige cookies maken ondersteunings- en veiligheidsfuncties mogelijk die ons helpen om kwaadaardige activiteiten op onze Site te detecteren.
Sommige cookies laten ons toe om keuzes of selecties die U heeft gemaakt op onze Site(s) te onthouden en kunnen functies, inzichten of andere aanpassingen bieden.

Greater Potentials Ltd. kan cookies ook gebruiken om ons te helpen om onze advertentie campagnes te tonen en hun prestaties te meten (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een bepaalde pagina bezocht heeft en daarna een aankoop deed). Evenzo kunnen onze partners in sommige situaties cookies gebruiken om ons informatie te verschaffen over uw interacties met hun diensten, maar het gebruik van die derde partijen hun cookies is dan onderworpen aan die dienstverleners hun ter zake toepasselijke beleid.

Cookies voor prestaties, analyses, en onderzoeken stellen ons in staat om te ontdekken hoe onze Sites en Diensten presteren. We gebruiken cookies ook om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, inclusief het registreren en bijhouden wanneer U onze Diensten en Sites gebruikt via verschillende apparaten zoals bijvoorbeeld uw computer op het werk of uw mobiel apparaat.

Hoe worden cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden?

Cookies en andere advertentietechnologieën, zoals webbakens, pixels en labels, helpen ons om effectiever te adverteren naar gebruikers waarvan wij en onze partners geloven dat ze mogelijks geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het aanbod van Greater Potentials Ltd.. Ze helpen ons ook met algemene, samengevoegde audits, onderzoeken en verslagen, en registreren wanneer specifieke inhoud aan U werd getoond.

Greater Potentials Ltd en onze Site(s) gebruiken Google Adwords en Facebook remarketing cookies.

Deze website maakt gebruik van Google AdWords and Facebook remarketing diensten om op websites van derden te adverteren (inclusief Google en Facebook). Dit zou kunnen betekenen dat we adverteren naar mensen die de website eerder hebben bezocht maar een bepaalde stap nog niet hebben afgerond, bijvoorbeeld een contactformulier invullen. Dit zou kunnen gebeuren in de vorm van een advertentie op de Google zoek resultaten pagina, of op een site die onderdeel is van het Google Display Network, of op Facebook.
Externe dienstverleners, derden, zoals Google en Facebook, gebruiken cookies om advertenties te laten zien, gebaseerd op iemands eerdere bezoek aan de Greater Potentials website.
Uiteraard worden al de verzamelde gegevens gebruikt in overeenstemming met ons eigen privacybeleid en dat van Google of Facebook.

U kunt uw voorkeuren over hoe Google advertenties aan U laat zien, aanpassen op deze website:
http://www.google.com/settings/ads/onweb/
En als U zich volledig wilt afmelden voor advertenties op basis van uw interesse via cookies, kan dat via deze pagina:
http://www.google.com/settings/ads/onweb/
Of door gebruik te maken van een plugin in uw browser:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

En verder kunt U op uw iPhone, iPad of Android, de instellingen wijzigen om al dan niet advertenties die gebaseerd zijn op uw interesses, te worden getoond.

Wat kunt U doen als U niet wilt dat er cookies worden geplaatst?

Sommige mensen hebben liever niet dat er cookies worden geplaatst. Daarom zijn de meeste browsers uitgerust met de mogelijkheid om uw voorkeuren voor cookies in te stellen. In sommige browsers kunt U voorkeuren voor cookies site per site opgeven, zodat U meer controle heeft over uw privacy. Zo kunt U bijvoorbeeld opteren om alle cookies te weigeren, behalve van sites die U vertrouwt.
Deze instellingen en mogelijkheden verschillen per browsersoftware. Gelieve dan ook de help pagina's te raadplegen van de specifieke browser die U gebruikt om te weten te komen hoe U daar de cookies kunt beheren.

Indien U de mogelijkheid van websites en applicatie om cookies te plaatsen, inperkt, kunt U mogelijks uw algehele gebruikservaring negatief beïnvloeden en / of de mogelijkheid verliezen om de Diensten te bereiken en te gebruiken, doordat deze dan niet meer zullen kunnen worden gepersonaliseerd voor U.
Het kan er ook voor zorgen dat U niet meer in staat ben om aangepaste instelling te bewaren, zoals bijvoorbeeld login gegevens.

 

Geven we data door aan externe partijen?

Greater Potentials Ltd. zal uw gegevens enkel in bepaalde gevallen met derde partijen delen:

Wij maken gebruik van de diensten van bepaalde derde partijen voor bepaalde taken en om diensten aan ons te leveren, waaronder hosting, e-mail service providers, off-site backups, systemen voor klantendiensten, boekhouding. We zullen uw persoonlijke gegevens maar delen in de mate dat dit nodig is om deze taken te kunnen volbrengen en dat in overeenstemming met het doel zoals dat in dit privacybeleid wordt uiteengezet en in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving.
In het geval van de verkoop van het bedrijf, een fusie, herorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis kan uw persoonlijke data worden verkocht, overgedragen, verwijderd of op een andere manier worden bekendgemaakt, binnen het strikte kader van zo een transactie.
We kunnen ook informatie over U doorgeven aan derde partijen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk of gepast is omwille van wettelijke redenen, bijvoorbeeld a) om onze rechten, belangen of eigendom of die van derden te beschermen of te verdedigen; b) om te antwoorden op verzoeken van publieke of overheidsautoriteiten, inclusief voor doeleinden van nationale veiligheid of rechtshandhaving; c) om ons te schikken naar juridische procedures; d) om essentiële rechten of belangen van onze gebruikers, klanten en derde partijen te beschermen; e) om eventueel kwaad opzet te voorkomen of te onderzoeken in het kader van onze Diensten of om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.
We kunnen mogelijks samengevoegde en onpersoonlijke data delen met derde partijen met het oog op marketing, adverteren en analyses.

Greater Potentials Ltd. verkoopt of ruilt uw persoonlijke gegevens niet met derde partijen.

Linken naar websites van derden.

Soms kan Greater Potentials Ltd. producten of diensten van derden aanbieden via onze site(s) of e-mails. Wanneer U andere websites bezoekt via de voorziene linken, dan zou het kunnen dat de beheerders van die websites gegevens over U verzamelen die zullen worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Deze websites van derden hebben hun eigen, apart en onafhankelijk privacybeleid. Greater Potentials Ltd. heeft dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar werd gelinkt. Dat gezegd zijnde willen wij uiteraard de integriteit van onze site(s) beschermen en luisteren we naar feedback over zulke sites van derden.

Internationale Overdrachten

Wanneer U onze website bezoekt of gebruik maakt van onze Diensten van buiten de Verenigde Staten, gelieve er dan rekening mee te houden dat U persoonlijke gegevens naar de V.S. doorstuurt omdat onze servers daar zijn gevestigd. De V.S. hebben mogelijks geen wetgeving voor gegevensbescherming die zo ver gaat als deze in uw thuisland. Greater Potentials Ltd. zal echter steeds uw persoonlijke data verzamelen, bewaren en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wanneer U een EU onderdaan bent, hebt U mogelijks het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke data die we over U bijhouden, of een verbetering, aanvulling of verwijdering van dergelijke data, wanneer die onjuist is of verwerkt werd in strijd met de principes van de GDPR wetgeving. Gelieve de contactgegevens onderaan deze pagina te gebruiken om dergelijk verzoek in te dienen. Greater Potentials Ltd. zal uw verzoek dan behandelen in overeenstemming met de de desbetreffende regelgeving.

Daarnaast zullen we U de mogelijkheid geven om U af te melden, wanneer uw persoonlijke informatie zou worden overgedragen naar enige andere onafhankelijke derde partij, of gebruikt zou worden voor doeleinden, die substantieel verschillen van dewelke in dit privacybeleid werden uiteengezet. Wanneer het gevoelige persoonlijke informatie betreft zal Greater Potentials Ltd. steeds uw expliciete goedkeuring vragen om dergelijke dingen te doen. Indien U op enige andere manier het gebruik of het delen van uw persoonlijke data wilt beperken, gelieve ons daar dan over te contacteren via de contact gegevens onder aan deze pagina.

U kunt zich ook altijd afmelden van de Greater Potentials nieuwsbrief of marketing communicatie door de daarvoor voorziene instructies of het mechanisme de instructies te volgen in die e-mail berichten zelf.

Gegevensopslag

Greater Potentials Ltd. kan uw persoonlijke gegevens opslaan zolang als U van onze Diensten gebruik blijft maken, een account bij ons heeft, of zolang als nodig is om het doel te bereiken dat in dit privacybeleid werd uitgelegd. U kunt ons ook altijd vragen om uw account te sluiten via de contactinformatie onderaan deze pagina, en op verzoek zal Greater Potentials Ltd. uw persoonlijke gegevens verwijderen.

Greater Potentials Ltd. kan echter uw persoonlijke gegevens voor een langere tijd bijhouden wanneer dat wordt toegestaan of vereist is onder toepasselijke wetgeving, voor juridische of boekhoudkundige redenen of omwille van regelgeving, belastingen en rechtmatige doeleinden.

 

Veranderingen aan dit privacybeleid

Indien Greater Potentials Ltd. beslist om ons privacybeleid te veranderen of bij te werken, dan zullen die veranderingen op deze pagina worden gepubliceerd en zal de datum waarop dit privacybeleid werd veranderd bovenaan deze pagina worden meegedeeld.

Ons Contacteren

U kunt onze klantendienst contacteren via dit formulier, of door ons te mailen op info[AT]zensatie.com We doen onze best om op alle berichten te beantwoorden binnen de twee werkdagen, echter dit kan soms langer duren afhankelijk van het soort vraag dat U stelde.