Op Bezoek Bij Een Wonderdokter?

In een Belgische krant verscheen het verhaal van een journalist die op onderzoek ging naar de Nieuwe Germaanse Geneeskunde.

Een stroming met bepaalde gedachten over gezondheid.

Het principe dat er een verband is tussen de psyche en  lichamelijke klachten is niet meer zo vreemd.

Zij gaan wat verder door aan een specifieke klacht een specifiek psychologische of emotionele oorzaak te linken.

Een type kanker met bijvoorbeeld een bepaalde emotionele oorzaak, zou dan verdwijnen door die emotie te neutraliseren.

Dat is iets te kort door de bocht.

Daarnaast zijn sommige van de therapeuten van die strekking niet verlegen om een reguliere medische behandeling af te raden.

Natuurlijk niet goed.

Maar de journalist hield zich niet in om zijn persoonlijke visie duidelijk te laten doorschijnen.

Sceptisch tegenover alles wat afwijkt van de allopathische geneeskunde.

De geneeskunde die niet gelooft in het vermogen van het lichaam om zich zelf te genezen.

Vol trots over zijn under cover operatie ging hij met zijn resultaten naar de Minister van volksgezondheid…

… die hij vroeg of ze niet beter AL de alternatieve behandelingen zou verbieden!

Zij was gelukkig wel iets genuanceerder, en haalde het recht aan van de patiënt om zelf een behandeling te kiezen.

Dit toont een beetje waarom ik mijn tijd liever in Azië doorbreng…

daar heeft de cultuur een grotere ervaring met en openheid naar fenomenen die (nog) niet passen binnen het strikte kader van
de moderne wetenschap.

Ik heb de twee kanten gezien…

Een dokter geschoold in klassieke en traditionele geneeskunde, die bijvoorbeeld kanker weg brandt met zijn enorme energie.

Een healer die een enorm kanker gezwel behandelt en iemand met levensverwachting van een paar maand nog heel wat levensjaren
schonk.

Die methode leer je tijdens het Chakra en Kundalini Activation Retreat

Een spirituele meester die door het lichaam keek en een correcte medische diagnose gaf in 2 minuten, en…
waarvan de uitslag door een arts werd  bevestigd via een scanner.

Ook goede natuurlijke technieken die echt helpen in gevallen waar de klassieke, allopathische, geneeskunde niet kan helpen.

Maar daartegenover staan ook:

Wonderdokters die vol vertrouwen in hun eigen gaven, mensen het graf in helpen.

Figuren die zeggen met de goden te overleggen en daar hun (foute) diagnose en behandeling van krijgen.

Mensen die de dokter niet kunnen betalen en terecht komen bij iemand die kruidenmengsels geeft of verkoopt die zware ziektes zouden moeten weg krijgen…

maar daar geen enkel effect op hebben.

In westerse context zien veel mensen het helaas iets te zwart wit en daardoor sluiten ze deur voor heel wat mogelijke
goede oplossingen.

Dezelfde journalist zou zijn mentale capaciteiten kunnen hebben benut om uit te zoeken of er gevallen zijn waarin zulke
behandelingen wel hielpen…

en dan te onderzoeken waarom ze daar wel hielpen en in andere gevallen niet.

Hij zou de onderliggende werkzame bestandsdelen kunnen hebben geanalyseerd.

Kortom hij zou zijn energie en focus kunnen hebben richten op het verhogen van het menselijk potentieel in plaats van het te willen beperken.

In elk van ons zit een enorme kracht,een die kan worden aangewend als zelfgenezend vermogen…

of om de genezing van anderen te bevorderen.

Het wordt tijd dat mensen zelf verantwoordelijkheid over hun gezondheid leren nemen…

of minstens bewust worden gemaakt van de actieve rol die ze daar in hebben.

Zo niet, dan ga je een weg op waar de kosten voor gezondheidszorg zullen blijven stijgen…

en waar een bemoederende staat meer en meer belastingen moet heffen om die kosten te kunnen blijven betalen.

Nu ja, we zien wel welke kant het uitgaat.

Met Ultra Dynamic Mind leer je hoe je via jouw mentale vermogens de gezondheidstoestand van mens en dier kunt nagaan…

… en daar positieve verbeteringen op kunt aanbrengen…

healing van jouw zelf of anderen.

Klik hier voor meer informatie