Karma En De Wet Van De Aantrekking

De laatste paar jaren is het principe van
de  wet van de aantrekking heel populair
geworden.

In mijn boek met Jack Canfield haal ik aan
dat het principe een foute metafoor bevat.

Op het niveau van de materie kan het
lijken of het gevolg (dat wat je denkt aan
te trekken) is veroorzaakt door jouw
gedachten die het naar jou toehalen.

Echter het schept de valse illusie dat die
fysieke realiteit echt is. Dit  noemt men
maya in de oude Indische teksten.

In diezelfde teksten komen echter  
gelijkaardige principles voor!

Waar zit het verschil dan?
Het verschil is dat het niet om een
aantrekken maar om een scheppen
gaat.

Dat is een belangrijk punt.

Als je iets naar je toe trekt, dan bestaat
het al en maak je dat het naar jou toekomt.

Als je iets schept, dan maak je het van
op een subtiel energetisch niveau tot
een fysieke realiteit.

De metafoor van aantrekken laat geen
of weinig ruimte voor optimalisatie.

Terwijl het concept van creatie veel ruimte
laat voor inzicht in de onderligende principles,
en dus om het proces te optimaliseren,
effectiever te maken.

Zo kan je ook bewust worden van hoe krachtig
een verlangen kan doorwerken en hoe
bewust je dient te zijn van wat je wilt en waarom.

Tijdens de volgende workshop over mentale
kracht, meditatie en energie, geef ik als bonus
een Boeddhistische methode om
helderziendheid te ontwikkelen.

Op een gevorderd niveau kan dit je met vol
bewustzijn jouw vorige levens laten herinneren.

Er zijn heel wat interessante verhalen van
mensen die zich op die manier de oorzaak,
karma, van hun huidig leven realiseren.

Een interessant voorbeeld is iemand die in het
vorige leven tijdens het maken van  een offer
van bloemen, kaarsen en wierrook aan de Boeddha,
wenste om opnieuw geboren te worden als een
vrouw.

In die situatie was het ritueel een context met
genoeg karmische kracht om een mentaal zaadje
te planten dat zich dan veel later vanop een
veel etherische niveau realiseerde.

Als jouw wensen uitwerking kunnen hebben
in een volgend leven, dan doe je er maar best
aan om ze vanuit een zo ruim mogelijk perspectief
te bekijken en stil te staan bij de lange termijn
effecten van iets dat je nu op korte termijn
wenst.

Dit komt allemaal aan bod in Ultra Dynamic Mind.
Klik hier om alles te lezen over Ultra Dynamic Mind

En jij… trek jij aan of schep jij?