De Verbannen Video Over Dogma’s In De Wetenschap

Rupert Sheldrake schrijft over wetenschappelijke concepten en onderzoeken die aan de rand liggen van wat gekend is over de aard van het bewustzijn.

Het was naar aanleiding van zijn onderzoek naar “telefoon telepahtie” dat ik op de Belgische televisie een demonstratie gaf van dit vermogen.

Enkele maanden terug gaf Rupert Sheldrake een toespraak bij een lokale, onafhankelijke afdeling van de TED conferentie.

TED voorziet normaal gezien toespraken over allerhande vooruitstrevende, interessante evoluties op verschillende vlakken van het maatschappelijk leven.

Naar aanleiding van wat Sheldrake daar zei brak er controverse uit.

Als uiteindelijk gevolg besloot TED in een paniek reactie om een anoniem commité van wetenschappers te laten oordelen over de inhoud.

Aangezien de inhoud vaste waardes in de moderne wetenschap in vraag stelt is het geen wonder dat zij de inhoud niet geschikt achtten voor verspreiding.

De TED organisatie reageerde hierop door de video van hun officieel youtube kanaal weg te halen en te verbannen naar een stukje op hun blog.

Omdat de boodschap van Sheldrake in deze video zo belangrijk is, heb ik besloten de video hier op het blog te zetten.

In het evolutie manifest haal ik aan dat wetenschap tegenwoordig vaak de vorm van religie aanneemt.

Gekenmerkt door blind geloof in vastgeroeste overtuigingen.

Het paradigma, de set van regels, de lens waardoor de moderne wetenschap de wereld bekijkt is niet af, niet volledig genoeg om kenmerken, grenzen en mogelijkheden van het bewustzijn te verklaren.

Sterker nog de factor bewustzijn wordt vaak buiten beschouwing gelaten, irrelevant of te lastig, in de moderne wetenschap.

Echter dat betekent niet dat die fenomenen van het bewustzijn, nu paranormaal, bovennatuurlijk genoemd, niet volgens de wetenschappelijke methode zijn te benaderen.

Het vereist echter dat we vastgeroeste dogma’s uit de wetenschap in vraag durven en mogen stellen.

De geschiedenis leert dat dit niet evident is.

Denk maar aan de situatie waarbij men vaststalling beweerde dat de aarde enkel plat kon zijn.

In de Rennaissance wilde men de wetenschap de aard van de realiteit laten beschrijven in plaats van religie.

Hier in de 21 Eeuw lijkt de wetenschap de taak van religie overgenomen te hebben met een nieuwe verzameling van vastgeroeste dogma’s.

Begrijp me niet verkeerd. Ik houd van wetenschap en ben me bewust van de talrijke voorruitgangen die het mogelijk maakt.

Ik ben me echter ook bewust van de beperkingen, de tekortkomingen en de onvolledigheid van de moderne wetenschap.

Op mijn 17e moesten we in school een boekje lezen waarin een man aanhaalde waarom paranormale verschijnselen niet mogelijk zijn volgens de wetenschap.

Als filosoof of intellectueel was hij blijkbaar gevrijwaard van het volgen van de wetenschappelijke methode.

Een beetje vreemd toch om dan uitspraken te doen waarin hij – uiterst selectief- van wetenschappelijke
principes gebruikt maakt om elementen van de realiteit te beschrijven die klaarblijkelijk zijn dak te boven gaan?

Hij gebruikte wetten van Newton om aan te tonen dat paranormale fenomenen wetenschappelijk
niet mogelijk zijn.

De man – groot intellectueel – “vergat” echter na te kijken in de wetenschappelijke onderzoeken op een internationaal niveau of er geen experimenten waren die het tegendeel beweerden van wat hij zei.

Als ik me goed herinner citeerde hij geen enkel wetenschappelijk onderzoek, maar filosofeerde er op los met de wetten van Newton.

Bovendien bleek hij niet op de hoogte te zijn dat sommige elementen van de realiteit niet binnen het kader van Newton vallen maar enkel te verklaren zijn op het niveau van Einstein en kwantum fysica.

Op mijn die leeftijd was ik wel op de hoogte van zulke experimenten en kon dan ook AL de argumenten van de man weerleggen door wetenschappelijke onderzoeken aan te halen die net aantoonden dat wat hij beweerde onmogelijk te zijn, wel degelijk kan en zelfs reeds met wetenschappelijke experimenten aangetoond is.

De man werd later verkozen tot de slimste mens van België…

Ik moet me inhouden om hier geen mopje over de “brain drain” te maken…

De wetenschappelijke methode veronderstelt dat een hypothese wordt getest in een experiment onder gecontroleerde condities en dat anderen die dat experiment herhalen onder die condities dezelfde resultaten krijgen.

Op die manier wil men de effecten van cognitieve vooringenomenheid, vooroordelen, uitsluiten.

Men vergeet daarbij het volgende…

Al het moderne wetenschappelijk onderzoek gebeurd door een lens.

De vragen die men stelt, de context van waaruit nieuwe vragen rijzen, de antwoorden die men vindt en de antwoorden die men niet vind…

komen allemaal uit een kader, een lens waardoor men de realiteit ervaart.

De lens van het bewustzijn.

Zolang we de grenzen van die lens zelf niet in vraag stellen of aannemen dat die lens veranderlijk kan zijn,
is dat een beperking op de verdere evolutie van de mensheid.

De sleutel in de verdere evolutie van de mens ligt in het doorbreken van de geheimen van het bewustzijn.

Voor een hoger menselijk potentieel, biedt ik vandaag de verbannen video van Sheldrake aan:

P.S. Indien iemand zich geroepen voelt om de bovenstaande video of delen daarvan te vertalen voor mensen die het Engels niet meester zijn, dan mag je dat gerust hier onder doen.