Een Binnenlichamelijke Ervaring voor Een Buitenlichamelijke Ervaring

Geregeld komen er hier vragen binnen over buitenlichamelijke
ervaringen of astraal reizen…

meestal vanuit nieuwsgierigheid.

Het lijkt mensen tof om die te ervaren.

Aan de andere kant zijn er ook mensen die er tal van oplossingen
in zien voor hun huidige problemen.

Met andere woorden, er is een probleem of uitdaging…

en men zoekt de oplossing zo ver buiten zichzelf…

dat men denkt daarvoor buiten het lichaam te moeten.

Om op een veilige en accurate manier met uittredingen om
te gaan is echter een goede fundering nodig en een goed
inzicht in de werking van de geest.

Dit omdat bij buitenlichamelijke ervaringen allerhande
elementen van de realiteit op zijn kop worden gezet.

Mensen staan er meestal niet bij stil dat ze zullen
geconfronteerd worden met vragen die optreden
naar aanleiding van het ervaren van:

360 graden zicht,
interacties met andere levensvormen,
aanschouwen van toekomstige gebeurtenissen,
in bezit name door entiteiten, etc.

Allemaal dingen die het leven ingewikkelder maken, niet
simpeler.

Daarom dat het een goede zaak is om eerst een bekendheid
en aanvoelen met het eigen lichaam op te bouwen.

Eerst verkenen van en leren werken met wat er hier en nu
ter je beschikking staat om het leven op punt te brengen
of te optimaliseren…

in (via) jouw lichaam

daarna kun je dan verder de aard van de realiteit en
de kenmerken van bewustzijn gaan onderzoeken…

eventueel ook buiten het lichaam.

In Greater Potentials kan ik voor de mensen die serieus met
uittredingen willen werken, het volgende stappenplan aanbevelen:

1. Het Zensatie Handboek:
Om een basis op te bouwen, emotionele balans te scheppen
en inzicht te verwerven in de werkende elementen.

2. Ultra Dynamic Mind:
Om het leven op punt te brengen en door praktische
ervaring leren over de structuur van tijd en ruimte,
de verbondenhied van bewustzijn en vooral om te leren
om informatie uit andere bewustzijnsniveaus op te halen
en te onthouden.

3. Meditatie en Energie Cultivatie:
Om de kracht van de geest, focus, te versterken, zodat je
als je in een ongewenste situatie terecht komt tijdens
een uittreding, je er makkelijk van weg kunt.

Daarnaast om een beschermende laag energie op te
bouwen met het soort energie die negatieve entiteiten
weg houdt en verhindert dat ze in het fysieke lichaam
zouden kruipen terwijl je daar buiten bent.

Ook om het energie niveau te verhogen zodat het
energetisch lichaam makkelijker kan los komen.

4 Integrated Remote Viewing:
Om op een heel gestructureerde manieer de structuur
van informatie te leren ervaren, los van tijd of ruimte.
En om die informatie te leren ordenen in een vaste
structuur.
Dit zorgt ervoor dat je het verstand niet verliest
als je eenmaal met buitenlichamelijke ervaringen
gaat werken, waar de realiteit heel anders
gestructureerd is en informatie uit andere dimensies
zich vrij aan jou presenteren.

Deze cursus is momenteel gesloten voor het publiek
en gaat maar enkele keren per jaar open.

Meer informatie over al deze cursussen kun je in de
winkel boven aan het blog vinden.

Rond maart zal ik meer praktische training op vlak
van buitenlichamelijke ervaringen voorzien.