intuïtieve ontwikkeling met je vinger

Ik was iets aan het lezen over de documenten die
de Verenigde Staten een tijd terug vrijgaf onder
meer over de projecten die ze deden op vlak van
paranormale vermogens.

In Engeland zijn onlangs ook dergelijke documenten
vrijgegeven aan het publiek, waarin staat dat ze
in 2002 nog onderzoek deden naar mogelijke
toepassingen van bijvoorbeeld waarnemen
op afstand.

Een interessante toepassing die ik tegenkwam
was deze waarbij een getrainde persoon een
kaart werd gegeven waarop een locatie was
aangeduid.

Hij legde zijn vinger op de aangeduide locatie
en begon beelden te ontvangen over het gebouw
op die plaats.

Een interessante praktische toepassing.

In Ultra Dynamic Mind leer je hoe je een foto
kunt vastpakken en correcte informatie kunt
geven over datgene of diegene op de foto.

De “vinger” helderziendheid is mogelijk met
hetzelfde mechanisme:
1) Zet je intentie op de informatie die je zoekt.
2) Ga naar je balanszone, alfa.
3) Plaats je vinger op het doel.
4) Richt je op het ophalen van informatie die
op die locatie is, waarmee je op dat moment
energetisch verbonden bent.
5) Gebruik je wil om je te richten op de informatie
die je nodig hebt.

Ontdek de volledige Ultra Mind Dynamic Training
en de mogelijkheden hier:
http://www.VerbodenGeheimen.com/UDMDVD.html