Net Terug Uit De Jungle… En Slecht Nieuws

Een theorie die ik gehoord heb over waarom spirituele beoefenaars in de
moderne tijd geen hogere paranormale krachten ontwikkelen…

… is dat die vermogens vroeger noodzaak waren omwille van het gevaar
van de wilde dieren die overal zaten.

En in de moderne tijd, met grote steden etc., is dat niet meer zo.

En daarom zouden die vaardigheden dan niet of minder ontwikkeld raken bij gevorderde beoefenaars.

Wel…

Een flauw excuus vind ik.

De werkelijke reden is dat veel van de kennis die er vroeger was, is verwaterd of verloren is gegaan.

En daarom worden dezelfde resultaten niet meer verwezenlijkt.

Dus ja, geen betere plaats om wat te trainen dan in de jungle dacht ik zo.

Meer daarover een andere keer.

Toen ik terug kwam vernam ik het slechte nieuws dat een van mijn leraren was overleden.

Een ver gevorderde meester in de energetische tak van ontwikkeling.

Iemand die er niet voor terugdeinsde om in gepaste context demonstraties te geven van zijn buitengewone krachten.

Via hem was ik getuige van onder meer telekinese.

Iets in brand steken puur met zijn eigen energie.

Kankers wegbranden uit het lichaam.

Ziek bloed in een plaats in het lichaam doen samenvloeien en dan uit het lichaam trekken.

Hij liet mensen in hun meditatie levitatie ervaren door een energieveld in de ruimte te scheppen.

En nog meer sterke staaltjes van bijzondere vermogens die het resultaat waren van de verwezenlijkingen in zijn training.

Zijn energie was zo sterk, dat het voelde als echte elektriciteit.

Hij wou een erg ziek persoon helpen tijdens een energetische healing, en daarbij is iets misgegaan bij het uitsturen van zijn enorme energie.

Hij is dan overleden door de erge interne verwondingen die hij daarbij opliep.

Ik deel dit om 2 redenen.

1) Mensen nemen verkeerdelijk aan dat al het werk met energie gezond is.

Zolang je werkt met technieken voor energie circulatie, houdt je de energie gewoon in beweging.

Je bent dan bezig op vlak van gezondheid, niet of maar heel miniem op vlak van spirituele ontwikkeling.

Dat soort methoden verhogen jouw energetisch potentieel niet, en geven geen toegang tot de hoogste niveaus van het menselijke potentieel.

Hooguit tot enkele lagere vermogens.

Wanneer je begint te werken met de energetische methoden die erop gericht zijn om jouw energetisch potentieel te verhogen, dan zijn er risico’s.

Je wilt immers meer energie door je lichaam laten stromen dan een doorsnee mens.

Daarom moet je bij dat soort training veel nauwkeuriger zijn.

Details zijn erg belangrijk.

En dit is de soort training je toegang geeft tot de extra krachten, een hoger menselijk potentieel.

2) In de afgelopen paar jaar zijn er nu verschillende ver gevorderde meesters overleden.

Mensen waarover je niks hoort in de main stream media.

Ik prijs me gelukkig dat ik nog net iets van hen heb kunnen leren.

Maar ze nemen ook veel kennis en ervaring het graf mee in.

Het is die kennis en ervaring die extreem waardevol is.

Maar onze samenleving is anders geëvolueerd.

Met een sterke nadruk op externe focus, met de aandacht naar buiten gericht en op het materiële.

We eren popsterren, voetballers,…

Terwijl we de mensen die de sleutel hebben tot de schatkamer van het menselijk potentieel op de achtergrond laten sterven.

Dus een eerbetoon aan allen die de tijd en moeite investeren om zich te ontwikkelen over de plafonds van de massa heen.

Een eerbetoon aan alle zoekers, allen die deze kennis in leven houden.

De nieuwe hoeders van het ware menselijk potentieel.

Dus een eerbetoon aan jou, de lezer, om boven de massa uit te stijgen en jouw ware potentieel te ontdekken.

Als je aan het begin staat van je zoektocht en nood hebt aan snelle resultaten en heldere theorie…

Ontdek dan hier Het Zensatie Handboek

Wanneer je jouw energetisch potentieel op een veilige manier wilt verhogen voor sterke healing, sneller manifesteren en meer mentale kracht…

dan kun je hier leren hoe