Overleven zonder eten en leven van licht energie door meditatie? Buddha Boy

Een interessante reportage over de Buddha Boy en de verbazingwekende gebeurtenissen daar rond in Nepal. Helaas enkel in het Engels.
Sommigen zeggen dat het de reincarnatie is van Boeddha, maar hij zelf ontkent dat. Zou trouwens niet kunnen aangezien de absolute staat van verlichting een einde aan wedergeboorte impliceert, tenzij de betrokkene anders zou wensen.
De jongen mediteerde gedurende enkele jaren onafgebroken.

Deel 2:

Deel 3: In dit deel gaat het kort over de geheime Tibetaanse methode van Tumo die monnikken gebruiken om extreme innerlijke hitte op te wekken in meditati. Ooit zag ik delen van de training en die bevat gelijkaardige elementen met de ademhalingsoefeningen zoals die in het programma in Bali worden aangeleerd en waarvan mij een tijd terug door een zeer ver gevorderde meester werd bevestigd dat die daadwerkelijk het energetisch potentieel van mensen verhogen.

Deel 4:
In deel 4 gaat het over het effect van meditatie waarbij energie uit het licht of de zon wordt gehaald en die blijkbaar mensen in staat stelt om lang zonder eten te kunnen. Grappig is de westerse wetenschapster die probeert de situatie in haar kader in te passen en dan concludeert dat het niet kan omdat het niet in haar beeld van de realiteit past... niet of ze dat beeld eventueel moet aanpassen.

Deel 5:
Hier een tweede poging om de jongen onafgebroken te filmen.
Uiteindelijk verdween hij, maar bleek dan onder de grond in een soort bunker te zijn gaan mediteren.
Nu komt hij geregeld uit meditatie en spreekt soms mensen toe.

Wat denk je ervan? Laat iets weten hier onder, of neem deel aan de discussie op mijn Facebook pagina.

 • Wim Vrolijk schreef:

  Erg indrukwekkende documentaire die voor mij opnieuw aantoont, dat als we blijven kijken door een Westerse bril, heel veel onverklaarbaar is.

 • AMM J. schreef:

  "The only might in the world and human society is the might
  over oneselves"- is mine way of thinking in life.

 • Leendert schreef:

  Of dit zelfde bereiken in een sneller tempo door het in de zon te staren na zonsondergang of voor zonsopgang, wat al gepraktiseerd werd door de oeroude volken, het zgn."Sungazing".

  Het blijft allemaal wel verbazend.

 • Name (required) schreef:

  It's amazing what the mind can do,I believe it is posible.With the right teacher it will even work for us. We just have to believe in our own potentials. I believe if you seek , you surly shall find.
  And I have found my way trough Koenraad, who I'm very greatfull, that he crossed my pad in a positief way.
  Kind regards Viviana

 • Name (required) schreef:

  Heel indrukwekkend. Getuigt van groot innerlijk vertrouwen voor ontvangst van geestelijk voedsel. Geen idee of dit te verklaren is. Wat ik zelf wel eens ervaar is dat in rust vele gedachten stromen en hoe moeilijk het soms is om dan rustig te blijven.
  Begin het gelukkig een beetje te leren. Evenals Alika en Elise ervaar ik dat we momenteel in een overgansfase leven. Van vissen naar waterman tijdperk. Bewustwording van verleden, waardoor heden is ontstaan en dat we om verder te gaan mogen leren het geestelijk bewustzijn te verstaan. Vrede mogen leren te ervaren in zichzelf, voor medemens en moeder aarde.

 • Koenraad Rau schreef:

  Sungazing is wel een heel ander verhaal. Ik ga ervan uit dat je het dan hebt over het niet eten deel van het verhaal. Dat is maar een van de elementen die terug komen, goed waarschijnlijk het meest tot de verbeelding sprekende. Het is niet zo dat sungazing gelijkaardige staten van spirituele ontwikkeling kan tot stand brengen.
  Het is belangrijk, als je systematische en continue groei in je spirituele ontwikkeling wilt, om te weten welk element hoe in het groeiproces past en in welk stadium.
  Sungazing is een traag en geleidelijk proces, en moet dat ook zijn. Het gaat in stappen van 5-10 seconden per dag extra toevoegen. Het proces zoals het nu naar voren wordt gebracht is een passief proces, waardoor het niet de kacht heeft van de actieve betrokkenheid van de geest, iets wat net gunstig is voor deze tak van het spiritueel ontwikkelingsproces: energie cultivatie. Maar ook daar wordt benadrukt dat het doel niet is om niet te eten. Het is enkel iets dat blijkbaar door sommigen als neveneffect wordt ontwikkelt.
  Dit is waarom Boeddha terughoudend was om paranormale vermogens te laten zien, omdat het mensen op het vermogen, effect, fixeert, waarbij het een rem kan zijn voor verdere groei indien mensen niet over het nodige inzicht beschiken om het onderliggende proces te begrijpen.
  Verschillende leraren van mij zijn enige tijd onder de grond begraven tijdens hun training (gaande van enkele dagen, tot 2 weken). Het doel daar is niet dat fenomeen op zich, maar de mentale staat (extreme kalmte) en energetische ontwikkeling (door de porieen ademen) die er voor nodig is.
  Interessant in deze documentaire zijn de DIVERSE effecten van ver gevorderde meditatie die er aan bod komen, indien ze echt zijn natuurlijk. Die effecten zijn echter NIET het doel.

 • JanPaul schreef:

  Er is van alles en nog wat mogelijk, en heus niet alleen in het Oosten.

  Zo heb je in Nederland bijvoorbeeld Rob Hof, The Iceman. Of wat te denken van Lance Armstrong? Om maar helemaal te zwijgen over de wederopstanding van Jezus Christus!

  Motivatie is daarbij bepalend. Dan is de rest gewoon je bewustzijn op een andere frekwentie laten trillen.

  Alles is dus mogelijk. Er kan nog van alles gebeuren. Als de wil er maar is.

  JanPaul

 • jalmThash schreef:

  I'm looking forward to influencing others in a positive way. My message is you can do anything if you just put your mind to it.

 • Decuypere schreef:

  Het is eigen aan de mens om te overdrijven, en dat in elke denkbare richting...
  Je kan één en ander nalezen in mijn pdf-artikel: (google) Leven van licht

 • Koenraad Rau schreef:

  Bedankt! Heb het artikel gelezen op http://dokterdecuypere.be/documents/Leven%20van%20licht.pdf

  Bevat zeker een aantal interessante punten. Met name de goede noot om niet zomaar te stoppen met eten laat staan dat op zich als doel te gaan nastreven. En het behouden van een kritische analyse (zoals terecht opmerken hoe het dan zit met bouwstoffen in het lichaam etc.) Ook het idee van de mogelijkheid van een identiteitsstoornis is een goed punt om rekening mee te houden. En verruimt de in acht te nemen context wanneer het gaat om anecdotische getuigenissen.

  Waar het artikel echter te kort schiet is dat het fenomenen uit een staat van bewustzijn vergelijkt en tracht te plaatsen in een andere staat van bewustzijn. Ik schrijf in Het Evolutie Manifest hoe dat dit een van de elementen is waarop het modern wetenschappelijk paradigma de boog mist.
  In een bepaalde staat van bewustzijn gelden andere regels of wetten dan in een andere staat van bewustzijn.

  Een praktisch voorbeeld in Ultra Dynamic Mind bijvoorbeeld is wanneer de cursisten een voorwerp krijgen waarvan ze niet van te voren weten van wie het is, vervolgens de bewustzijnsstaat aanpassen en daar toegang hebben tot informatie die niet tot hun beschikking is op het nieveau van het waakbewustzijn. Die informatie laat dan toe de eigenaar te omschrijven, normaal met genoeg informatie die niet louter geraden kan worden, om gissen of associatie uit te sluiten. Ook is het dubbel blind zodat micro expressies zijn uit te sluiten. In een andere staat van bewustzijn zijn andere mentale en fysische processen beschikbaar.

  Evenzo gelden op bepaalde niveaus van energetisch potentieel andere wetten of regels dan op een ander niveau.

  Een fenomeen als dit (even buiten beschouwing latend of het nu waar is of niet), trachten te plaatsen in een paradigma dat van toepassing is op het niveau van het waakbewustzijn en zonder verhoogd energetisch potentieel is niet mogelijk.

  Het is hetzelfde als in fysica met de wetten van Newton werken daar waar het gaat om quantumfysica. Laat staan die wetten gebruiken om fenomenen op een ander niveau van bewustzijn of een ander niveau van energetisch potentieel te verklaren/plaatsen/ontkrachten, zoals de man die tot mijn verbazing als de slimste van Belgie werd aangewezen, verkeerd vast stelt.

  Het fenomeen van overdrijven is denk ik te plaatsen in een context van het model van Maslow over het vervullen van bepaalde behoeftes.
  Indien echter naar de context wordt gekeken en het systeem van overtuigingen en motivaties van waaruit in deze context (hoogst waarschijnlijk) wordt gehandeld (een bepaalde tak van het Boeddhisme) is dat model niet nuttig daar deze specifiek gericht is op het doorbreken van die drijfveren.

  Het probleem met dit gebeuren is niet zozeer dat mensen zouden overdrijven... het probleem is dat bij veel mensen er geen balans is tussen de interne en externe stimuli. (Zie Jung) In Het Evolutie Manifest schrijf ik daar meer in detail over.

  In de praktijk is het bijvoorbeeld hoe goochelarij werkt: een hand trekt de aandacht, waardoor mensen niet waarnemen wat er ondertussen met de andere gebeurt.

  Evenzo als iemand mediteert en daarbij treden bepaalde uiterlijke fenomenen op... staren mensen zich blind op het uiterlijk fenomeen.

  Tot er een nieuw blinkend iets voorbij komt dat de aandacht trekt...