Het Paretoprincipe Voor Menselijk Potentieel En Effectieve Evolutie

Het pareto principe zegt dat dingen worden
verdeeld volgens een 80-20 sleutel.

Bijvoorbeeld dat 80% van de vervuiling wordt
veroorzaakt door 20% van de industrie…

of dat 80% van de winst in een bedrijf
komt van 20% van de activiteiten…

door dat te weten kun je effectiever handelen
namelijk door in verhouding meer tijd en
middelen te gaan besteden aan die 20% die dan
80% van het resultaat oplevert.

Uiteraard is het nummer 80-20 een veralgemening
waar geen enkele wetmatigheid inzit.

De menselijke geest heeft die nu eenmaal graag.

Maar het onderliggende principe is wel belangrijk:
het grootste deel van jouw resultaten komt
van een klein deel van jouw inspanningen.

Als je dat klein deel, zei het nu 20, 30 of 15 %.
kunt isoleren en daar meer mee kunt doen, dan kun
je veel effectiever functioneren.

Als 80% van het resultaat van jouw healing komt
van 20% van jouw behandeling….

of 80% van het resultaat van jouw coaching sessie
komt van 20% van de sessie…

of wat als 80% van jouw spirituele groei komt
van 20% van jouw handelingen?

Sommige mensen besteden 100% van hun tijd
voor groei aan de 80% die niet het resultaat
oplevert.

Dan lijkt het toch nuttig om dat effectievere
deel te kennen?

Dat is de reden waarom ik, als ik systemen Voor
het activeren van het menselijk potentieel bestudeer,
uitzoek wat dat onderliggende effectieve deel is.

Ik zoek naar de 20% die 80% van het resultaat
oplevert.

Dat betekent dat je zowat 100% van de tijd voor
training kunt besteden aan de 20% die het resultaat
oplevert…

in plaats van maar 20% van de tijd voor die 20%
te hebben.
Het Zensatie Hanboek is zo een analyse van de
onderliggende werkzame bestandsdelen. 
Http://www.mentalekrachten.com/HetZensatieHandboek.html

In andere trainingen ga ik dan steeds dieper op elk
van die elementen in.

Waar in jouw leven herken jij die 80-20 regel?