Het Schokkende Geheim Achter Spiritueel Groeien

Sinds de vorige twee eeuwen  is het makkelijker
geworden om spirituele kennis uit al de hoeken
van de wereld te verzamelen…

… daarbij wordt echter  meestal iets cruciaals
over het hoofd gezien. En dat zorgt dan weer voor
veel verwarring.

Er zijn verschillende factoren hiervoor,
waarvan de belangrijkste de context van
de informatie is.

Maar al te vaak gaan essentiële
elementen verloren wanneer de kennis
uit zijn context gehaald.

De belangrijkste redenen daarvoor
zijn ten eerste: de uitsluitend theoretische
kennis; en ten tweede: het niet kunnen
loslaten van de eigen culturele, sociale,
religieuze bril.

Het eerste blijkt bijvoorbeeld met
vertalingen. Zo wordt bijvoorbeeld
uit een Oosterse tekst letterlijk
vertaald dat men bij een bepaalde
meditatie de ogen kan fixeren op het
puntje van de neus.

Als je dat letterlijk vertaalt en niet
praktisch test, dan breng je dat zo
vertaald over naar een andere context.

Indien je echter nagaat uit welke
context het komt en praktisch werkt
dan merk je bijvoorbeeld dat in Azië,
de mensen een kortere neus hebben
dan in het Westen…

de ogen zijn dan op een andere plaats
gefixeerd…

en aangezien verschillende delen
van de hersenen corresponderen
met verschillende posities van de
ogen, is er een verschil.

Je kunt dit in de praktijk merken door
in jouw meditatie te experimenteren
met de positie van de ogen: op het puntje
van de neus, of ongeveer in het midden
van die afstand. Je zult merken dat er
mentaal een andere ervaring is.

Een ander voorbeeld is het hele
concept van geen verlangens te
hebben. Dat eerst intrede in het
Westen deed door vertalingen
van Oosterse teksten.

Echter die vertaling van voornamelijk
Boedhhistische teksten is gebaseerd
op een keuze om een woord uit de
oorspronkelijke taal, Pali, als verlangen
te vertalen.

In de oorspronkelijke context echter
is het helemaal niet zo zeker of met
dat woord wordt bedoeld wat wij
onder verlangen verstaan.

Daar komt dan bovenop dat
die vertaalde teksten dan nog eens
in verwaterde, populair gemaakte,
vorm tot de massa komen, en zo al
de context al verloren hebben.

Dat gebeurt vandaag nog.

Ook met de eigen Westerse cultuur
speelt dat… als je nagaat dat de Bijbel
een vertaling is van een verzameling
teksten …

waarover ooit een groep mensen beslist
heeft  welke versie van die teksten hun
positie ondersteunde en welke dat niet
deden en er dus uit moesten.

Voor mensen die een notie van spiritualiteit
hebben die eerder neer komt op
zweverig gedoe met een roze bril, speelt
dat allemaal geen rol.

Voor mensen die daarentegen op zoek zijn
naar wat hun ware potentieel is of de kracht
van hun geest tot nieuwe hoogtes willen
brengen, zijn dat soort details belangrijk
omdat ze het verschil  kunnen maken tussen
succes of falen.

Ik spendeer het grootste deel van mijn tijd
aan het bestuderen,testen en vergelijken
van de meest diverse systemen voor het
ontwikkelen van het menselijk potentieel.

De dingen die ik je breng zijn dan ook geen
theoretische verhalen, maar op de praktijk
gebaseerde stap-per -stap trainingen.

Zoals de training voor mentale kracht,
concentratie en innerlijke energie.

klik hier voor de training op DVD