Innerlijk Vrede, Overvloed En Intuïtieve Ontwikkeling Voor De Gewone Mens

Chira stelde de volgende vraag:

“Ik zou graag volledig begrijpen hoe gewone mensen, zoals ik, kunnen leren om innerlijke kracht te verzamelen en te gebruiken in een korte tijd, zodat ze innerlijke vrede, overvloed en informatie uit de onzichtbare wereld kunnen ontvangen en delen. Shamanen besteden heel hun leven om de geesten wereld te proberen te bereiken.”

Je maakt een aantal foute veronderstellingen hier…

Innerlijke kracht ontwikkelen of verhogen is niet per se verbonden met een toename van innerlijke rust, overvloed en informatie verkrijgen van de onzichtbare wereld of astrale dimensie.

Door jouw innerlijke kracht te verhogen, cultiveer je energie.
Je verhoogt jouw energetisch potentieel.
Dit betekent dat je meer energie beschikbaar hebt om te laden met een specifieke intentie.

Derhalve brengt het verhogen van jouw innerlijke kracht of innerlijke energie enkel meer overvloed of innerlijke vrede als de energie specifiek geladen is met die intentie.

En dat beantwoord meteen jouw vraag…

Hoe laad je energie met deze intentie?
Daarvoor dien je de kracht van jouw gedachten, mentale kracth, te ontwikkelen.

En dat is veel belangrijker om deze doelen te bereiken.
Je richt je geest, jouw intentie op overvloed, innerlijke vrede.

Jouw energetisch potentieel verhogen, schept op zich zelf geen overvloed of innerlijke vrede.

Het maakt enkel meer energie beschikbaar die je kunt laden met deze specifieke informatie.
Indien wat in jouw geest aanwezig is (zoals overtuigingen in het onderbewuste), niet is gericht op overvloed of innerlijke vrede, dan zal zich dat niet  manifesteren bij een toename van innerlijke kracht, energetisch potentieel.

Het gaat in de eerste plaats om controle van de geest.

En voor wat betreft het ontvangen van informatie uit  de onzichtbare wereld, de astrale dimensie, of zelfs gidsen.

Daar ook gaat het in de eerste plaats om de controle over de geest.
Ja, het is waar dat jouw energie niveau te verhogen er voor kan zorgen dat je toegang hebt tot dit soort informatie op een gegeven moment.

Maar…

hoe je met die informatie omgaat, of je met dit soort informatie kunt omgaan, of je valse van ware informatie kunt onderscheiden (niet alles in de geesten wereld is goed, net als in de fysieke wereld), hoe je specifike informatie kunt vinden, etc. etc…

… dat begint allemaal met het controleren van de geest.

Dit is waarom mensen eerst Ultra Dynamic Mind zouden moeten doen, voordat ze starten met energie cultivatie waar je leert om jouw innerlijke kracht veilig te ontwikkelen.

En om jou te citeren….
“Shamanen besteden heel hun leven om de geesten wereld te proberen te bereiken.”

Is het geen tijdverspilling om je hele leven te besteden aan iets te proberen?
Zou het niet beter zijn om jouw tijd te besteden aan de dingen die je de resultaten geven?

Shamanisme is de laagste fase van de spirituele evolutie van de mens, het meest primitieve gereedschap.
Het is de minst ver gevorderde en minst gestructureerde methode voor spirituele groei, en het niveau van ontwikkeling dat je er mee kunt bereiken is erg beperkt.

Daarnaast is wat je zegt niet juist.
Veel shamanen kunnen de geesten wereld makkelijk bereiken, ze gebruiken drugs of muziek om in een trance te raken die toegeng geeft tot de geestenwereld.

Maar… betekent  de toegang hebben ook dat je met de daar aanwezige informatie kunt omgaan op een manier die jouw algehele spirituele groei bevordert?

Spirituele groei draait om een toenemend inzicht en begrip van de ware aard van de realiteit.

Wij als mensen zijn al lang voorbij primitieve systemen zoals het shamanisme.
Ja, uiteraard die vinden hun oorsprong in het shamanisme. Shamanisme markeert het begin van onderzoeken en gebruik maken van de onzichtbare krachten in de wereld.

En begrijp mij niet verkeerd, er zijn echte krachten en voordelen aan het shamanism.

Maar waarom blijven werken met oude middelen als er al honderden jaren nieuwe, meer geschikte, middelen beschikbaar zijn?

Als een volwassene, besteed je toch ook niet jouw tijd aan dezelfde dingen als toen je nog een peuter was?

Het is tijd om te evolueren naar een meer gestructureerde, progressieve spirituele groei.
Een pad dat het begrip van de ware aard van de realiteit verhoogt.

Het is tijd om …. te ontwaken!