Innerlijk Vrede, Overvloed En Intuïtieve Ontwikkeling Voor De Gewone Mens

Chira stelde de volgende vraag:

"Ik zou graag volledig begrijpen hoe gewone mensen, zoals ik, kunnen leren om innerlijke kracht te verzamelen en te gebruiken in een korte tijd, zodat ze innerlijke vrede, overvloed en informatie uit de onzichtbare wereld kunnen ontvangen en delen. Shamanen besteden heel hun leven om de geesten wereld te proberen te bereiken."

Je maakt een aantal foute veronderstellingen hier...

Innerlijke kracht ontwikkelen of verhogen is niet per se verbonden met een toename van innerlijke rust, overvloed en informatie verkrijgen van de onzichtbare wereld of astrale dimensie.

Door jouw innerlijke kracht te verhogen, cultiveer je energie.
Je verhoogt jouw energetisch potentieel.
Dit betekent dat je meer energie beschikbaar hebt om te laden met een specifieke intentie.

Derhalve brengt het verhogen van jouw innerlijke kracht of innerlijke energie enkel meer overvloed of innerlijke vrede als de energie specifiek geladen is met die intentie.

En dat beantwoord meteen jouw vraag...

Hoe laad je energie met deze intentie?
Daarvoor dien je de kracht van jouw gedachten, mentale kracth, te ontwikkelen.

En dat is veel belangrijker om deze doelen te bereiken.
Je richt je geest, jouw intentie op overvloed, innerlijke vrede.

Jouw energetisch potentieel verhogen, schept op zich zelf geen overvloed of innerlijke vrede.

Het maakt enkel meer energie beschikbaar die je kunt laden met deze specifieke informatie.
Indien wat in jouw geest aanwezig is (zoals overtuigingen in het onderbewuste), niet is gericht op overvloed of innerlijke vrede, dan zal zich dat niet  manifesteren bij een toename van innerlijke kracht, energetisch potentieel.

Het gaat in de eerste plaats om controle van de geest.

En voor wat betreft het ontvangen van informatie uit  de onzichtbare wereld, de astrale dimensie, of zelfs gidsen.

Daar ook gaat het in de eerste plaats om de controle over de geest.
Ja, het is waar dat jouw energie niveau te verhogen er voor kan zorgen dat je toegang hebt tot dit soort informatie op een gegeven moment.

Maar...

hoe je met die informatie omgaat, of je met dit soort informatie kunt omgaan, of je valse van ware informatie kunt onderscheiden (niet alles in de geesten wereld is goed, net als in de fysieke wereld), hoe je specifike informatie kunt vinden, etc. etc...

... dat begint allemaal met het controleren van de geest.

Dit is waarom mensen eerst Ultra Dynamic Mind zouden moeten doen, voordat ze starten met energie cultivatie waar je leert om jouw innerlijke kracht veilig te ontwikkelen.

En om jou te citeren....
"Shamanen besteden heel hun leven om de geesten wereld te proberen te bereiken."

Is het geen tijdverspilling om je hele leven te besteden aan iets te proberen?
Zou het niet beter zijn om jouw tijd te besteden aan de dingen die je de resultaten geven?

Shamanisme is de laagste fase van de spirituele evolutie van de mens, het meest primitieve gereedschap.
Het is de minst ver gevorderde en minst gestructureerde methode voor spirituele groei, en het niveau van ontwikkeling dat je er mee kunt bereiken is erg beperkt.

Daarnaast is wat je zegt niet juist.
Veel shamanen kunnen de geesten wereld makkelijk bereiken, ze gebruiken drugs of muziek om in een trance te raken die toegeng geeft tot de geestenwereld.

Maar... betekent  de toegang hebben ook dat je met de daar aanwezige informatie kunt omgaan op een manier die jouw algehele spirituele groei bevordert?

Spirituele groei draait om een toenemend inzicht en begrip van de ware aard van de realiteit.

Wij als mensen zijn al lang voorbij primitieve systemen zoals het shamanisme.
Ja, uiteraard die vinden hun oorsprong in het shamanisme. Shamanisme markeert het begin van onderzoeken en gebruik maken van de onzichtbare krachten in de wereld.

En begrijp mij niet verkeerd, er zijn echte krachten en voordelen aan het shamanism.

Maar waarom blijven werken met oude middelen als er al honderden jaren nieuwe, meer geschikte, middelen beschikbaar zijn?

Als een volwassene, besteed je toch ook niet jouw tijd aan dezelfde dingen als toen je nog een peuter was?

Het is tijd om te evolueren naar een meer gestructureerde, progressieve spirituele groei.
Een pad dat het begrip van de ware aard van de realiteit verhoogt.

Het is tijd om .... te ontwaken!

 • Ortwin schreef:

  In essentie zijn wij "spirituele" wezens die gehuisvest zijn in een lichaam van vlees en bloed. Het is niet zozeer een kwestie om de spirituele wereld te 'bereiken' alsof dat iets veraf van ons is, maar eerder bewust het contact met je ware IK te herstellen. Dat contact is er altijd wel, maar meestal zijn we ons daar niet 'bewust' van.

  Alles is energie, zowel de sprirituele wereld als de fysieke materiële wereld rondom ons. Uiteraard is de spirituele wereld niet zo tastbaar als de materiële wereld. Ons lichaam met zijn zintuigen (ogen, oren, tong,...) is er op gericht om contact te leggen met de materiële wereld en dat contact is iets waarmee we zo vertrouwd zijn ... in zoverre zelfs dat dat meestal het enige is wat we vertrouwen, wat we geloven.

  De brug tussen ons materiële lichaam en onze sprirituele essentie is onze GEEST.

  Ik kan Koenraad zeker bijtreden dat het in de eerste plaats gaat om controle van de geest.

 • Lorie Christiane schreef:

  Zeer goed geantwoord Koenraad, ik heb alles van jou uw boek uw uw cdkes ultra Mind enz. Ik ben op nogal slecht te been coxaartrose en de knieën ook maar dank zij u let ik op met valse Guru's . Ik kan lichamelijk me niet zo goed verplaatsen . Ik houd me nu bezig met de aidveta vedanta ( Ramana Maharshi ) ben in 1987 in zijn ashram geweest, hij was al overleden. Vroeger moest je naar India voor dat soort dingen , nu schijnt Holland over te vloeien van de gerealiseerden. Ik zie door het bos de bomen niet meer! Gelukkig ben jij er nog en met de cd alfa kom ik echt wel tot rust. En de realisatie zal wel zo uit de lucht vallen zeker?graag een antwoordje , uw dankbare Chris .

 • Koenraad Rau schreef:

  Hallo Chris,

  Bedankt voor jouw enthousiasme!
  Ultra Dynamic Mind al proberen toepassen op de benen? Als je dat zou willen is daar best wat mee te doen.

  Je bent niet de enige die door het bos de bomen niet meer ziet. Er is nu zoveel aanbod en het wordt voor mensen steeds makklijker om hun gedachten te verspreiden. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Het grootste stuikelblok is dat door het grotere aanbod aan informatie het belangrijker wordt het kaf van het koren te kunnen scheiden.

  Realisatie komt niet zomaar uit de lucht vallen voor de meesten. Er zijn verschillende paden maar ze hebben elk inspanning gemeenschappelijk. Inspanning op wat hangt dan af van het gevolgde pad.

 • evita schreef:

  Beste Koen,
  Ik kan alleen maar bevestigen hetgeen u zegt dat dit helemaal juist is, men zou het bos door de bomen niet meer vinden, maar na de sessies die ik reeds volgde bij u en de vele andere scholingen ( als ik dat zo mag zeggen) kom ik altijd tot de conclusie dat ik het meeste resultaat bekom , met al het gene ik al bij u geleerd heb,en mijn leven al duizende keren beter werd in alle opzichten, en ik ben u daar zo dankbaar voor er zijn geen worden genoeg !!!! van harte evita

 • Koenraad Rau schreef:

  Bedankt Evita!