Spiritueel Groeien Of Een Hoger Menselijk Potentieel?

Meestal heb ik het over training en
niet zo zeer over spiritueel groeien.

Als ik de term spirituele groei gebruik
is dat meestal gemakshalve  omdat
het aansluit bij het taalgebruik.

Wat is training:
Van Dale omschrijft het al seen
 stelselmatig oefen van een bepaalde
vaardigheid.

Terwijl groeien of ontwikkelen eerder
een passief process is waar men is
aan onderworpen.

Echter in spirituele groei zijn verschillende
stadia te onderscheiden in de ontwikkeling.

Stadia die veralgemeenbaar lijken te zijn
onafhankelijk van welk systeem men volgt.

Punt is dat niet alle systemen toegang
bieden tot een zelfde niveau van ontwikkeling.

Sommige systemen kunnen je laten
groeien tot een bepaald punt, andere
tot een hoger of lager punt.

Sjamanisme bijvoorbeeld als systeem,
kan je tot een bepaald punt van ontwikkeling
brengen, maar niet verder.

 Sjamanisme kan bijvoorbeeld niet
zorgen voor het bereiken van verlichting,
aangezien het als systeem te primitief is
en daar niet is voor bedoeld.

Trainen slaat in deze context dan op het
stelselmatig, dat wil zeggen met regelmaat
en discipline oefenen van een bepaalde
vaardigheid (meditatie, remote viewing,
helderziendheid, etc).

In oude Oosterse spirituele teksten heeft
men het dan over paranormale krachten
in termen van ‘vervolmaking’, ‘success’, ‘iets
dat je bereikt hebt’, ‘verwezenlijking’.

Op het pad van spirituele groei via training,
 corresponderen bepaalde paranormale
krachten met bepaalde stadia van ontwikkeling.

Het hoger menselijk potentieel ligt
ter beschikking voor mensen die stelselmatig
oefenen.

Afhankelijk van het niveau van
ontwikkeling dat iemand door training
behaalt staan dan specifieke hogere
mogelijkheden ter beschikking, waar je
geen toegang toe hebt zolang je dat stadium
van ontwikkeling niet hebt bereikt.

Net zoals iemand die als hobby af en toe
zwemt niet de snelheid kan behalen van
een olympische top atleet.

De volgende workshop:
Aura Voelen En Zien
is bijvoorbeeld een training.

Tijdens de workshop begin
je met de eerste basis vaardigheden
en oefent die dan in de praktijk.

Eens die onder de knie zijn gaan we
verder met het ontwikkelen van
vaardigheden die daar op verder
bouwen. En zo verder…

Aan het einde heb je een
trainingsschema zodat je wat je
leerde kunt onderhouden en
progressief verder kunt ontwikkelen
naar hogere niveaus van kunnen.

Meer informatie over de workshop vindt je door hier te klikken