Spiritueel ontwikkelen met de kunst van het geven

In je spirituele groei of ontwikkeling zijn er interessante lessen te leren uit verschillende levensfilosofieën of wijsbegeerten.
De lessen van Boeddha bevatten soms interessante strategieën om spiritualiteit in het dagelijks leven in te passen.

Zo zei hij over de kunst van het geven dat er drie vormen van geven zijn:
Geven zoals een bedelaar: dit is geven vanuit schaarste.
Je geeft enkel de restjes, dat wat je zelf niet nodig hebt,
of de overblijfsels. En geven met een heleboel twijfel
of je het wel zou geven.

Geven zoals een vriend: dat wil zeggen geven
met meer spontaniteit en geven wat we zelf eigenlijk
zouden gebruiken.

Geven zoals een koning of koningin:
De hoogste vorm van generositeit.
Daar haalt de geest plezier uit het beste te geven
wat je hebt.