Spirituele Groei, Vitale Enegie En… Lust [3/3]

Goed, ik beschreef al hoe verlangen en hebzucht een hinderpaal vormen op het pad naar zelf realisatie.

Zowel voor beginner als gevorderde.

Sommige mensen denken dat met spirituele groei, dat soort dingen ook automatisch verdwijnen.

Dat is niet per se zo.

Soms zelfs integendeel.

Met name met de energetische systemen voor spirituele ontwikkeling blijven dat soort obstakels…

of worden ze zelfs sterker.

Dat komt het duidelijkst tot uiting voor wat lust betreft.

Terwijl mensen verder ontwikkelen op het pad van spirituele groei, neemt de levensenergie toe.

Zeker in de eerste fasen, is de toename van de levensenergie opmerkelijk.

Die toegenomen energie uit zich in meer vitaliteit, maar ook in een hoger libido.

En dat is waar het durft mislopen.

Die hogere vitale energie die tot uiting komt als libido.

De moeilijkheid is om desondanks die toename toch een stabiel, normaal gedrag te behouden…

in plaats van het te laten aangroeien tot lust en alles wat daarop volgt.

Monniken aten daar speciale kruiden voor, om hun libido te doen afnemen.

In feite toont dat aan dat ze zelf niet in staat waren om het te beheersen en dus externe hulpmiddelen nodig hadden.

Maar bij sommige loopt het uit de hand en stopt al hun verdere ontwikkeling omdat…

telkens ze een bepaalde hoeveelheid vitale energie extra hebben ontwikkeld, ze zich laten beheersen door lust.

Waarna door overdreven seksuele drift, de levensenergie terug afneemt.

Let op, er is heel veel verkeerde informatie die verkocht wordt als authentieke taoļstische kennis…

waarbij met name op dit punt veel verkeerde informatie de wereld in gaat.

Waardoor mensen een soort panische vrees ontwikkelen voor seksualiteit.

Angst om hun levensenergie te verliezen.

Bij de gevorderde leraren die ik heb ontmoet weet ik dat degene die succesvol zijn, degene zijn die de toegenomen levensenergie kunnen transformeren.

Een hogere vitale energie die dus niet overslaat naar lust.

Daarbij zijn er met een gewoon gezin en seksuele activiteit en daarbij zijn er die celibaat leven.

Degene die falen zijn degenen waarbij de vitaliteit omslaat naar lust.

Waardoor hun ontwikkeling stagneert of minstens vertraagt.

Zin om jouw ontwikkeling net te versnellen?

Ontdek het volledige transformerende programma over mentale kracht en de cultivatie van de levensenergie.

http://www.VerbodenGeheimen.com/Meditatie.html