Wat Is Het Nut Van Spirituele Groei En Persoonlijke Ontwikkeling

Ik ontving deze reactie in de mailbox.
Heel wat mensen komen op een gegeven
moment voor die vragen te staan…

“Beste koenraad,

Wat heb je aan spirituele/persoonlijke groei? Wat levert het op? Let wel niet negatief bedoeld hoor.
Ben 51 jaar oud of jong Het is maar hoe je het bekijkt.
Kan je verhalen vertellen over mijn leven. Over compassie, liefde, verlies, dankbaarheid, berouw enz..
Het blijven verhalen. Van lukken en mislukken.
Het enige wat blijft is het niet weten. Het niet weten van Hoe iets te doen of te laten.
Het is kiezen of de keuzes laten maken.
Achter elke waarheid zit een andere waarheid. Bij verschillende personen/ perspectieven.
Pure leegte, afgeknapt op mijn eigen verhaal en het verhaal van anderen.
Mooie woorden over verbondenheid, toeval dat niet bestaat.
Spirituele mensen die afgeven op bv.Turken Marokkanen Grieken.
Volgens mij gebaseerd op angst. Eigen volk eerst?
Alles is liefde, welke religie dan ook. Waarom is de wereld dan zoals ze is?
Waar blijft de liefde als je niet volgt? Niet geeft wat wordt verlangt?
En hoe zit het met geld? Wanneer komt het bij je? Verhalen vertellers met mooie ideeën, macht, de juiste vrienden?
Weet je ik sta voor veel zaken open, altijd gedaan. Wil graag veel leren. Ben ook gefrustreerd omdat ik me afvraag of het iets uitmaakt wat je ook doet of laat in je leven. Het zijn uiteindelijk je eigen gedachten en emoties waarmee je blijft zitten.
En wat je er ook van denkt is dat we daar ook niet van weten waar ze vandaan komen.
En hoe het komt dat we nu juist die gedachten/emotie hebben.
Meditatie leidt tot tijdelijk ander gewaar zijn. Prachtig.
Toch blijft de wereld een chaos, tenminste nu nog. Het is zeker al 2000 jaar zo aan de gang.
Wanneer stopt de dualiteit.Wanneer stopt de honger, de oorlog, de agressie? Noem maar op.
Wanneer komt wat we visualiseren naar ons toe?
Geduld oefenen in geduld en wachten?
De jaren tikken voorbij. Niet morgen maar nu.
Nu zou ik resultaten willen zien, voelen, horen, ruiken, proeven ….ervaren.
Hoelang nog… Weet jij het? Niet alleen voor mijzelf, want wie ben ik?
Maar voor de mensheid, moeder aarde, de dieren, de kosmos?
Met viendelijke groet,
Riekie”

Nou zo een verhaal raakt me dus…
Ik weet dat deze vraag voor heel wat mensen op een gegeven moment gaat spelen.
En dat is jammer!

De enige reden waarom dit soort twijfels opduiken, is omdat mensen geen duidelijk
beeld hebben van het pad van spirituele groei.

Waarom Mensen In De War Zijn Over Hun Evolutie En Spirituele Ontwikkeling

Een groot deel van de zowat algemene kennis over spirituele groei op dit moment
is een overblijfsel van uit de hippie tijd.
Vage vertalingen, selectieve informatie zonder context, interpretaties volgens de eigen  cultuur en meer dingen die de informatie zwaar hebben vertroebelt, zijn de basis geworden voor een new-age spiritualiteit .
De feel good – roze bril benadering tot spiritualiteit, waarbij wat leuke elementen
van hier, en wat leuke elementen van daar zonder al te veel samenhang op een hoop worden gegooid… is de weg naar verwarring.

Het is zeker niet de weg naar de resultaten die eigenlijk binnen het menselijke
potentieel liggen op de weg naar spirituele groei.

Niet enkel dat, het is ook door het ontbreken van een rationeel kader
dat mensen eigenlijk:

1) niet weten wat ze eigenlijk zoeken of horen te zoeken
Als je niet weet waar je naar op weg bent… hoe kun je dan ooit de weg vinden?
Heel moeilijk…tenzij je er bij puur toeval, geluk, voorbereiding uit vorige levens en/ of een dosis goed karma op uitkomt.

2) door de bomen het bos niet meer zien
Als er geen enkele samenhang is, geen rationeel kader, geen blauwdruk van het pad… dan speelt het gehele proces zich af in de vorm van informatie verzamelen, technieken leren, inzichten ontvangen… alsof je allemaal puzzelstukjes verzamelt… alleen wordt de puzzel nooit samengelegd.

Dan kun je honderden visies of theorieën hebben, waarbij je een week een theorie volgt, een maand later een andere, nog een maand later weer een andere… zonder dat er ooit een duidelijk overzicht ontstaat.
Laat staan dat de consistente praktische toepassing ooit mogelijk is… terwijl daarin net de sleutel ligt tot ware groei.

Een aantal van de dingen die je aanhaalt, waaraan je jezelf stoort, zijn een interpretatie vanuit die new age spirituele soep… nu er is niks mis mee als dat jouw normen en waarden of idealen zijn… maar je mag ze echter niet verwarren  met spirituele groei op zich.
Bijvoorbeeld het stukje over spirituele mensen hun houding tegenover andere nationaliteiten…

ik heb enkele zeer ver gevorderde spirituele figuren ontmoet, waarvan me het xenofobo vooral is bij gebleven. Zo was er bijvoorbeeld een Chinees die binnen zijn lijn van spirituele ontwikkeling, toch wel minder positieve benaderingen heeft tegen over niet Chinezen. Alhoewel het minder prettig is, kan ik hem daar niet op beoordelen vanuit mijn cultuur/standpunten, ik kan slechts begrip hebben en aanvaarden door zijn handelen trachten te begrijpen vanuit zijn cultuur en traditie.

Hoe Zit Het Met Geld?

Geld, geld is simpel, zoals ik in Het Evolutie Manifest uitleg. Geld is maar iets om de ruil van waarde te kunnen standaardiseren. Als je wilt dat geld komt, zorg je ervoor dat je een in geld waardeerbare waarde kunt ruilen. Wil je meer geld? Dan zoek je uit hoe je meer waarde voor meer mensen kunt toevoegen.
De wet van de aantrekking –aanhangers vergeten soms op het belang te wijzen van overgaan tot actie. En dan bedoel ik niet de actie van plaatjes van dromen en verlangens op een bord hangen en dergelijke.

Een ander problem dat ik zie ontstaan in die sector, is dat er nu als paddestoelen uit de grond
“aantrekkings specialisten “ opspringen. Waaronder vooral mensen die een aantal mentale principes kennen, maar totaal geen inzicht hebben in de werking van de geest en diens invloed op de fysieke wereld.
In plaats van je praktisch te helpen op jouw weg van spirtuele groei praten ze jouw hoofd nog voller met allerhande ‘wetten’ en regels. In plaats van die eerst kritisch te bestuderen, te testen en uit eigen ervaring en onderzoek te leren hoe de geest werkt,richten ze zich eerder op de verkoop van praatjes (allicht zelfs onbewust).

Uiteraard makkelijker. En het verkoopt nog beter ook, want mensen zijn ondertussen al gewend van theoretische principes te verzamelen en het hoofd voller en voller te maken… in plaats van hun lichaam en geest te trainen en de resultaten te behalen die ze eigenlijk willen. De rest kan je inzicht geven in, inspiratie zijn voor of ondersteuning zijn voor … jouw eigen ervaringen en praktische inspanningen voor groei… geen vervanging daarvan.

Oorlog en dergelijke zullen waarschijnlijk niet snel stoppen (dat is al aan de gang vanaf de eerste mensen, veel langer dan 2000 jaar). Wat wel kan veranderen is jouw rol daarin en jouw reactie daarop.

Hoe Kun Je NU Resultaten Behalen In Jouw Groei?

De manier om nu resultaten te krijgen… is om te stoppen met het verzamelen van theorieën over spiritualiteit en in de plaats daarvan de focus te richten op de praktische spirituele ontwikkeling.

Het wetenschappelijke proces waarbij eerst een theorie wordt geformuleerd, die daarna wordt getoetst binnen een strikt kader van op dat moment beschikbare kennis, is niet nuttig voor spirituele groei…

Voor spirituele ontwikkeling is het beter om zelf eerst de praktische ervaringen te hebben en op basis van die praktische ervaringen een theorie te formuleren en die dan te toetsen.

Meditatie doet veel meer dan tijdelijk de waarneming veranderen. Maar alles valt of staat met wat voor soort meditatie je doet in welke fase fase in jouw groeiproces. Niet alle meditatie methoden zijn gelijk.

Geen resultaat met visualiseren? Hetzelfde blijven doen, en toch een ander resultaat verwachten, lijkt weinig zinvol. Probeer eens een andere techniek en stel vast waneer je wel resultaten hebt. Vervolgens kun je de onderligende factoren analyseren… en dan optimaliseren.

De snellere route is natuurlijk om ze te leren van mensen die het praktische resultaat reeds hebben behaald.

De afgelopen jaren spendeerde ik aan het zoeken naar de praktische stappen in het proces van spirituele groei.
Een groot deel van mijn tijd ging naar het zoeken naar mensen die ze reeds hadden verwezenlijkt en bereid waren om ze aan mij te leren. Dat is niet zo vanzelf sprekend als je misschien denkt. In tegenstelling tot wat heel wat mensen denken is het niet zo dat al die mensen staan te springen om hun ervaring en kennis met andere te delen.
Over de jaren spendeerde ik heel wat geld en tijd aan reizen, vertalingen en dergelijke.
Soms woonde en at ik in het huis van mijn spirituele leraren, wat mij toeliet om van ‘s ochtends tot ‘s avonds te observeren hoe ze leefden en wat ze deden.
Soms sliep ik in afgelegen plaatsen in de jungle of op de grond buiten aan tempels. Niks was me te veel op die zoektocht.
Ik had het geluk en de zegen dat ik in heel wat verschillende systemen door praktische training kon gaan en die daardoor van binnen uit en vanuit ervaring met elkaar kon vergelijken. Ook liet dat toe om mijn eigen theorie te toetsen en eventueel bij te stellen op basis van echte resultaten. In diverse  van die systemen hadden Westerlingen nog nooit gestudeerd.

Waar Gaat Het Allemaal Naar Toe?

Ik vergeleek het proces van spirituele ontwikkeling in tal van filosofieën, religies, godsdiensten. Wat ik vaststel is dat er een gemeenschappelijke lijn is.
Waarbij er een duidelijk begin punt is en een waarschijnlijk eindpunt.

Niet elk systeem laat je toe om evenver te komen op dat pad.
Verschillende systemen, bereiken een verschillend maximum niveau.

Met andere woorden het eindpunt in spirituele ontwiikkeling  dat te behalen is
in diverse systemen, is niet hetzelfde.

Als je echt de volledige route wilt afleggen, dan dien je te weten wat de stappen zijn en welk systeem je tot welke trede op de ladder kan brengen.

Persoonlijke ontwikkeling is een automatisch bij effect van het beklimmen van de ladder van spirituele groei.

Wat Zijn De Voordelen Van Spirituele Groei?

Ultiem is het enige voordeel met der tijd een steeds groter inzicht in de realiteit (wat echt is en wat niet) en een steeds grotere controle over die realiteit.

De voordelen van het ware proces van spirituele groei doorlopen, komen tot uiting in het latente potentieel in de kracht van de geest , paranormale of bovennatuurlijke krachten.

In elk van de verschillende paden waarin het proces van spirituele groei voorbij een bepaald niveau komt, krijgen de beoefenaars toegang tot paranormale vermogens of bovennatuurlijke krachten. In diverse oude teksten worden die beschreven met termen zoals: ‘perfecties’, ‘verwezenlijkingen’, ‘succesen’.
Wat een indicatie is dat ze worden beschouwd als een positief resultaat van het correct afleggen van een bepaald traject.
Ze zijn niet meer dan een natuurlijk resultaat dat voortvloeit uit dat toegenomen inzicht en controle over de realiteit.  En dat laatste is dan ook het eigenlijke doel van spirituele groei. Het doen ontwaken van die extra vermogens is niet het hoefdoel, maar ze maken de weg om het uiteindelijke einddoel te bereiken makkelijker. Ik zie telkens opnieuw nadat mensen een bepaalde paranormale kracht hebben ontwikkeld en ze die voor het eerst in de praktijk testen… hoe snel ze die als gewoon beschouwen, net zoals dat wanneer je voor het eerst leert fietsen of zwemmen… dat wanneer je het uiteindelijk kunt, het al snel maar iets gewoon wordt.

Het uiteindelijke eindresultaat is volgens mij (op het moment dat ik dit schrijf…) zelf realisatie, in de zin van totaal inzicht in de realiteit, gepaard met totale controle over die realiteit.

De toenemende mate van controle volgt uit de toenemende mate van inzicht.  Hoe meer inzicht je hebt in de werking van de realiteit, hoe meer controle je kunt hebben op dat proces.

Er is een verschil in inzicht in de vorm van droge kennis ten op zichte van een inzicht waarbij een door en door besef uit eigen ervaring is.
Met het lezen van tien of honderd boeken over hoe dat je moet zwemmen,  kun je het nog steeds niet. Je kunt pas leren zwemmen door in het water te gaan.
Het is aan jou zelf of je dat water in gaat en of je er in springt, er voorzichtig teen per teen in stapt, er soepel in glijdt, er in valt of je er in laat duwen.

Het specifieke voordeel dat je dan hebt in jouw leven hangt dus af van tot welke trede van de ladder van spirituele ontwikkeling je klimt. Maar die voordelen komen op de eerste paar treden al praktisch naar voren in de vorm van telepathie, helderziendheid, waarnemen op afstand…
een verbeterde emotionele stabiliteit en welzijn, een groter inzicht in jouw unieke situatie op dit moment,  een innerlijke rust, het makkelijker overwinnen van obstakels, toegenomen energie niveau’s… en meer.

Het ligt in ieder mens zijn bereik, maar het is ook aan ieder mens zelf om de nodige stappen te doorlopen.

Karma lijkt daarbij een rol te spelen: de reactie op elke actie ( in denken, spreken, doen).
En dat over verschillende levens heen, wanneer je veronderstelt dat bewustzijn na het sterven van het huidige fysieke lichaam verder blijft bestaan en terug een fysieke vorm kan aannemen op een later moment.
Die rol komt tot uiting in het opwerpen van de hindernissen, obstakels, in het dagelijkse leven tot het bereiken van exponentieel hogere niveau’s van inzicht en controle over de realiteit.
Ultiem zijn er geen obstakels, ze zijn enkel treden op de trap.

Iedereen komt in dit leven met een bepaald optimaal traject, dat voor jouw specifieke situatie zal toelaten om stapsgewijs meer inzicht en meer controle over de realiteit te verwerven.  De mate waarin je jouw leven op het spoor van jouw unieke optimale levenspad brengt, bepaalt hoe vlot je door het proces kunt gaan. Het herkennen van dat optimale pad en jouw leven daarop afstemmen zijn aan te leren vaardigheden.