Wet 3: Zwengel Het Zelfgenezend Vermogen Aan

Goed ondertussen gaf ik je al de eerste 2 wetten van bewustzijn.
wet 1


wet 2

Vorige keer legde ik uit hoe je het centrum van je bewustzijn kunt verplaatsen en dat  energie daar dan naar volgt.

Nu dat is nuttig voor healing.

Door jouw aandacht naar een deel van jouw lichaam te brengen waar genezing nodig is, volgt daar automatisch energie naar toe.

Die energie kan dan worden gebruikt om de  genezing te ondersteunen en te bevorderen.

Het helpt dus om jouw bewuste aandacht wat vast te houden in een deel van jouw lichaam dat moet genezen.

Zo kan energie zich daar verzamelen.

Je doet dat best met een opgewekte, verzorgende ingesteldheid.

Een beetje zoals een moeder een baby zou verzorgen en vasthouden.

Wel dat brengt me bij de volgende wet.

Wet 3: Je kunt het centrum van jouw bewustzijn buiten jouw lichaam verplaatsen.

Je kunt jouw bewuste aandacht dus ook buiten de grenzen van jouw fysiek lichaam plaatsen.

Daar gaan we een stap verder dan het puur materialistische wereldbeeld.

Het betekent dat jouw bewustzijn niet is beperkt tot de fysieke begrenzingen van jouw lichaam.

Laat staan dat het gebaseerd zou zijn op mechanismen die enkel van de werking van de hersen afhangen.

Het eerste gevolg daarvan is dat je het centrum van jouw bewuste aandacht dus kunt  verplaatsen naar…

een deel van iemand anders lichaam.

Zo kun je dus genezing bij een ander bevorderen.

Er stroomt dan energie naar dat punt van het lichaam waarin jij jouw bewuste aandacht plaatst.